×
Meniu

COVID-19 la copii

Conform dispoziției MSMPS, 327-d, la data de 29 iulie 2020, începînd cu ora 11.00, a avut loc cursul de instruire „on-line”, cu genericul:

„COVID-19” şi sindroame clinice asociate la copii”, organizat de către Institutul Mamei şi Copilului și Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii cu participarea medicilor medicilor, implicaţi în tratamentul copiilor cu ’’COVID-19”.

Rapoartele au fost prezentate de către Dna Eva Gudumac, Academician, dr.hab.şt.med., profesor universitar – ”COVID-19” – infecţie virală cu afectare multisistemică”,   Ludmila Bîrca, dr.şt.med., conferenţiar universitar – ”Caracteristici epidemiologice şi de conduită medicală în infecţia ’’COVID-19” la copii”, Dna Svetlana Şciuca, profesor universitar, dr.hab.şt.med. – ”Afectarea sistemului respirator în infecţia SARS Cov-2 la copii  și de către Dna Ina Palii, profesor universitar, dr.hab.şt.med. în raportul ”Manifestări cardiovasculare în infecţia ’’COVID-19” la copii.

Dna Stela Cornilova, vicedirector SCMBCC, asistent universitar USMF„Nicolae Testemiţanu” a prezentat experiența acumulată de către specialiștii  Spitalulului Clinic Municipal de Boli Contagioase de copii din municipiul Chișinău în managementul a 304 copii cu COVID-19. S-a determinat, că COVID-19 la copiii spitalizați în cadrul SCMBCC s-a caracterizat prin afectarea preponderentă a copiilor de vârstă școlară și preșcolară, infectarea avînd loc preponderent (86,2%) prin contact familial strâns de la adulții bolnavi. Tabloul clinic al maladiei a evoluat în forme ușoare și medii, cu simptome moderat pronunțate de febră, tuse, astenie, mai rar  cu mialgii, anosmie, ageusie, diaree sau vome. Tratamentul aplicat în cadrul SCMBCC a fost eficinet, fiind ajustat în dependență de tabloul clinic, toleranța individuală, dar și maladiile concomitente ale pacienților. Complicații și decese nu au fost înregistyrate.

Riscurile evolutive de cronicizări bronhopulmonare;  Interrelația ’’COVID-19” şi fibroza chstică, dar şi imunodeficienţele primare au fost raportate de către Dna Rodica Selevestru, asistent universitar, dr.şt.med., Dnele  Ludmila Balaneţctii, și Cristina Tomacinschi, doctorande.

Este prima sesiune web, în cadrul căreiea a fost discutată evoluția COVID-19 la copii în Republica Moldova, posibilitățile de diagnostic și tratament.