×
Meniu

La data de 30.07.2020 a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP SCMBCC

Cu ordinea de zi:

  1. ANALIZA ACTIVITĂŢII MEDICALE ŞI ECONOMICO- FINANCIARE A IMSP SCMBCC PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2020
  2. PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU AL II-lea SEMESTRU AL ANULUI 2020.

Ședința s-a desfășurat sub conducerea Dnei Tatiana BUCEARSCHI, Președinte al Consiliului Administrativ, Șefă a DGASS a CMC.

S-a constatat, că numărul de adresări la UPU a constituit 5037 bolnavi, cu 3388 bolnavi mai puțini comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, motivul fiind desemnarea începînd cu luna martie a SCMBCC în calitate de spital strategic COVID-19.  Toţi indicii de bază ai activităţii instituţiei au suportat modificări esențiale – durata medie de utilizare a patului a fost în creștere cu 25,3 zile, durata medie de tratament – în creștere cu 2,7 zile, rulajul patului –în scădere cu 6,4. Structura nosologică a bolnavilor tratați, de asemenea, a suportat    perturbări majore: 84,8% au fost maladii cu transmitere aerogenă, inclusiv gripă – 42,2%, IRA – 10,0%, COVID-19 – 19,4%.

Pe parcursul întregii perioade nu s-au înregistrat nici un caz de îmbolnăvire nozocomială COVID-19 a personalului instituției.

Finanţarea pe I semestru a fost ritmică, cu încheierea a 5 acorduri adiționale cu CNAM, pentru fiecare lună în parte pentru acoperirea a 100% coeficient de performanță pentru personalul implicat în tratamentul COVID-19.

Implicarea nemijlocită a DGASS, a Primăriei Chișinău și a MSMPS a permis asigurarea în măsură deplină a tuturor măsurilor antiepidemice, protecției personalului și tratamentul deplin, conform PCN a infecției COVID-19.

Darea de samă asupra activității medico-financiare, cîlt și lista tuturor donațiilor și procurărilor COVID-19 sunt afișate pe pagina WEB a instituției, la compartimentele respective.

În concluzie, activitatea instijtuției a fost calificată ca satisfăcătoare, iar indicii obținuți – corespunzători situației epidemice înregistrate.

Dna Tatiana BUCEARSCHI, Președinte al Consiliului Administrativ, a felicitat colectivul cu rezultatele obținute și a confirmat încă odată orientarea fermă a conducerii Primăriei și DGASS către susținerea pe toate căile a eforturilor lucrătorilor medicali în combaterea epidemiei COVID-19.