×
Meniu

Ziua internaţională de comemorare a persoanelor decedate de HIV/SIDA

Ziua de comemorare a persoanelor decedate de SIDA este sărbătorită pe 19 mai și reprezintă una dintre cele mai importante mișcări împotriva infecției cu HIV/SIDA.

Conform datelor estimative actualmente în republică trăiesc cu HIV 17 034 persoane, dintre care doar 11 297 persoane sunt în viață și își cunosc statutul său. Astfel, 5737 persoane infectate cu HIV nu sunt depistate și nu beneficiază de tratamentul antiretroviral disponibil, prezentând o sursă de infecție în răspândirea acesteia, iar testarea și depistarea persoanelor infectate cu HIV rămâne a fi una din intervențiile prioritare în răspunsul la infecția cu HIV.

Spre deosebire de anii precedenți în care infecția cu HIV se înregistra în rândul tinerilor de vârstă reproductivă, în anul 2023 infecţia cu HIV se înregistrează în rândul persoanelor de vârsta 40 ani și mai mult, ceea ce semnifică o depistare tardivă a acestei infecții. Se atestă înregistrare sporită a cazurilor în localitățile rurale și transmitere preponderentă pe cale heterosexuală.  În prezent beneficiază de tratament antiretroviral 8 509 persoane.

Marcarea Zilei internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA oferă oportunitatea de sporire a nivelului de conștientizare despre infecția HIV/SIDA în rîndul populației, în special, în rîndul tinerilor; creșterea gradului de toleranță față de persoanele care trăiesc cu HIV/populațiile-cheie și reducerea nivelului de discriminare, asigurarea accesului sustenabil la servicii calitative de diagnostic și tratament a persoanelor care trăiesc cu HIV și grupurilor vulnerabile, consolidarea capacității în sectorul civil și sistemele comunitare.

Obiectivele:

  • Promovarea testării HIV atât pentru populația generală, cât și pentru grupurile țintă.
  • Promovarea beneficiilor tratamentului HIV și încurajarea persoanelor HIV pozitive să înceapă tratament ARV și să îl mențină.
  • Mobilizarea populației generale și a liderilor de opinie pentru promovarea principiilor și valorilor companiei.
  • Mobilizarea reprezentanților comunităților pentru a îmbunătăți eficacitatea activităților de advocacy.
  • Reducerea nivelului de discriminare a persoanelor care trăiesc cu HIV și a altor populații cheie vulnerabile la HIV.

Mesajele cheie promovate în cadrul companiei:

  • Dacă sex, atunci protejat;
  • Dacă neprotejat, atunci test la HIV;
  • Test HIV pozitiv, tratament accesibil;
  • Nedetectabil=netransmisibil.

Doar împreună și cu mobilizarea eforturilor tuturor părților responsabile și interesate la nivel național și local vom pune în aplicare răspunsul la epidemia HIV/SIDA și la eliminarea acestei infecții în Republica Moldova.