×
Meniu

Istoria instituției

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL  CLINIC  MUNICIPAL  DE  BOLI  CONTAGIOASE  DE  COPII,

FILE DE ISTORIE

Fondarea în anul 1971 a Spitalului clinic municipal de boli contagioase de copii a fost un act firesc în situaţia, cînd în Republica Moldova şi în oraşul Chişinău a crescut morbiditatea prin maladii infecţioase la copii, inclusiv prin  boli diareice acute, iar un spital de profil lipsea atît în oraş, cît şi în ţară.

În conformitate cu cerinţele ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 214/2 din 25.10.1971, Direcţia sănătăţii Chişinău în data de 01 noiembrie 1971 decide fondarea spitalului orăşănesc de boli infecţioase de copii cu o capacitate de 100 paturi.  Instituţia şi-a început activitatea ca staţionar epidemic  “Constructorul”, pe str. Starîi 46 (actual Sarmizegetusa) a sectorului Botanica.

În anul 1973 a fost dat în exploatare noul edificiu al Spitalului, pe str. Lomonosov 49,  cu o capacitate de 120 paturi, construit după un proiect special, cu respectarea tuturor cerinţelor sanitaro-igienice, prevăzute pentru astfel de instituţii.

Primul medic şef al Spitalului  (1971-1975)  a fost Dna Valentina Coşiug, medic infecţionist de categorie superioară un om blind, cult, cu o pregatire profesionala înaltă. Prima asistentă şefă a instituţiei  a fost Dna Nina Kneazeva, profesionist competent şi exigent.

La etapa iniţială în spital funcţionau trei secţii clinice  (secţia 1 – 40  paturi, secţia 2 şi 3 – a cîte 40 paturi), secţia internare, laboratorul clinic; cabinetul de fizioterapie; camera de dezinfecţie; spălătoria; statistica şi arhiva; cabinet de radiologie; blocul gospodariei. Începînd cu anul 1976 în spital funcţionează 4 secţii (2 secţii de infecţii aerogene şi 2 de infecţii intestinale şi hepatite virale). Pe parcursul aniilor 1975-1980 au fost formate laboratorul biochimic, farmacia, secţia patomorfologică municipală asociată pentru copii.

În anul 1985 s-a procedat la deschiderea unei secţii de terapie intensivă şi reanimare care a adus la îmbunătăţirea indicilor de bază a Spitalului, micşorarea letalităţii şi îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a personalului. Începînd cu anul 2000 morbiditatea prin maladii infecţioase la copii a scăzut, numărul de paturi fiind redus pînă la 100.

Din anul 1975 pe baza Spitalului şi-a început activitatea  catedra de boli infecţioase la copii a USMF “N. Testemiţanu”, în frunte cu doctorul habilitat în medicină dna profesoară Valentina Halitova, “Om Emerit”, deţinătoare a “Ordinului Republicii”, două ordine “Meritul Civic”, medalia “Veteran a Muncii”, un nume cunoscut nu numai în toată republica ci şi în fosta URSS, datorită lucrărilor sale ştiinţifice, devotamentului faţă de profesie, prin pregătirea multor discipoli.

Cu ieşirea la odihna binemeritată catedra este condusă de către doctorul în medicină, conferenţiar universitar dna Galina Rusu, deţinător a ordinului “Gloria Muncii”, Medalia Medalia Organitaţiei  Mondiale a Sănătăţii “Pentru eradicarea poliomilitei”, “Om Emerit”, care prelungeşte aceleaşi activităţi şi acea frumoasă tradiţie începută de dna Valentina Halitova. Alături de dumneaei de la început activează conferenţiarele dnele Axenia Galeţchi, Parascovia Popovici, laboranta Svetlana Isac.

Din 1975 pînă în 1991 medic şef al Spitalului a fost dnul Tudor Bînzari, medic infecţionist de categorie superioară, “Om Emerit” al RM, un organizator şi un medic excelent, care pe parcursul anilor a întărit baza tehnico-materială a Spitalului, Pe acest parcurs de ani, Dumnealui a activat şi în calitate de infecţionist principal netitular al Direcţiei Sănătăţii mun. Chişinău, acordînd ajutor organizator-metodic medicilor infecţionişti din policlinicile şi spitalele de copii municipale.

Din 1991 pînă în 2010 medic şef al Spitalului a fost medical infecţioniost, dna Maria Neaga, deţinătoare a ordinului “Gloria Muncii”, categoria superioară în management sanitar şi maladii infecţioase, infecţionist principal netitular a DS mun. Chişinău (1995-2009).  Pe parcursul anilor au fost întreprinse măsuri de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale, pregătirii profesionale a cadrelor, acordării asistenţei medicale calitative copiilor cu maladii infecţioase, acordarea ajutorului organizator- metodic medicilor infecţionişti, spitalelor de copii din municipiu şi raioanele republicii.

În anul 1985-1986 spitalul a luat locul II în fosta URSS,  printre spitalele de profil infecţios, pentru indici înalţi de activitate, profesionalism.

La începutul anilor în spital au activat o pleadă de medici ilustri ca Anisia Nour, Bronislava Barg, Rita Feldman, Ecaterina Vîsoţki, Lilia Barscaia, Valentina Guţu, Ala Roslicenco, deţinătoare a ordinului „Meritul civic” care au fost un exemplu de omenie, educaţie, capacitate profesională înaltă. Timp de 40 de ani în spital activează medicii Zinaida Lîsaia, Maria Neaga,  asistenta principală Iulia Grecu, asistenta superioară Vera Procop,  infirmiera Nina Aprodu. În spital şi-au început activitatea o pleadă de asistente medicale venite de pe băncile şcolilor de medicină, modeste, de o cultură înaltă, cu o dragoste enormă faţă de profesia aleasă, atitudine sufletească faţă de suferinţele copiilor bolnavi – Maria Caraman, Liubovi Malinchina, Eleonora Şpac, Eudochia Garcovenco, Galina Lupuşor, Claudia Cavcovski, Margareta Doagă, Ana Pîrţac, Ludmila Frunză, Elena Sîrghi, Elena Scutaru, Tatiana Bliuc, Galina Morohai, Ana Severin, Valentina Tataru, Liuba Munteanu, Ala Lisnic, Valentina Uzun, Elena Burlacu, Vera Dragoman, Nelea Ceban, Victoria Lupan, Aliona Moşneag, Maria Rotaru, Eudochia Margine; infirmierele: N. Aprodu, M. Munteanu, E. Tudor, C. Silvestru, N. Dabija. E. Spătaru, L. Orbu, A. Dulea, M. Podoleanu, E. Ungureanu, E. Jardan, N. Lupaşcu, M. Homiţcaia, V. Mereneanu, depozitara A. Certan, surorile gospodine T. Drozdova, Iu. Dima, bucătăreasa E. Doţin şi multi alti lucrători.

În anul 2000 în spital a fost dată în exploatare o cazangerie autonomă, ultimii 5-10 ani Spitalul a fost dotat cu aparataj medical pentru laborator (analizator biochimic, analizator clinic, imunoanalizator, aparat pentru aprecierea ionogramei, etc), secţia de reanimare a fost dotată în anul 2005 cu două cardiomonitoare, aparat pentru respiraţie artificială procurate de fondatorul spitalului; în 2009 – 5 cardiomonitoare, 8 perfuzoare. În 2010 s-au procurat un laringoscop, analizator clinic, analizator ionoselectiv, un procesor în cabinetul de radiologie, etc. Spitalul activează în regim de urgenţă, acordînd asistenţă medicală copiilor cu maladii infecţioase din or. Chişinău şi suburbiile lui cît şi copiilor cu hepatite virale acute, salmoneloză, dizenterie forme grave din raioanele republicii.

Tendinţa colectivului este de a acorda asistenţă medicală calitativă, respectarea eticii şi deontologiei medicale, îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere pentru bolnavi, dotarea Spitalului cu utilaj medical performant, etc. Pe parcursul anilor colectivul Spitalului s-a cristalizat, devenind unit, dînd dovadă de competenţă înaltă profesionalistă. Anual la secţia de internare sunt consultaţi 7000-7500 bolnavi, din ei se spitalizează 4000-4500 bolnavi cu diverse maladii infecţioase. La moment în spital funcţionează 100 paturi, inclusiv 4 secţii a cite 25 paturi şi secţia de terapie intensivă şi reanimare – 4 paturi, laboratorul clinico-biochimic, secţia internare (3 boxe), cabinet de fizioterapie, cabinet de radiologie, blocul alimentar, blocul gospodăriei (camera de dezinfecţie, spălătoria, cazangeria, garaj, etc.). În spital activează 16 medici de bază şi 2 laboranţi cu studii superioare (75 %), 15 au categoria de calificare (83 %), din ei 13 (87%) au categoria superioară de calificare  la specialitate. Medicii şi asistentele medicale îşi ridică pregătirea profesională la cursurile de perfecţionare la locul de muncă, etc. Majoritatea lucrătorilor medicali cu studii medii sau 87% au categorie la specialitate, din ei 92 % dispun de categoria superioară.

Pe parcursul anilor colectivul Spitalului a activat în mai multe izbucniri epidemice.: HVA (1979-1981), BDA; holera (1971); salmoneloza (1975-1978); poliomielita (1982); difterie (1994-1995); oreion; infecţia enteroviorală (1989, cînd în perioada a trei luni din 1535 bolnavi internaţi în 1050 cazuri boala a evoluat cu meningită seroasă); rugeola (1992); gripa AH1N1 (2009-2010) etc.

În vremea epidemiilor numărul bolnavilor internaţi în staţionar era de la 280-350, în staţionarele epidemiologice deschise în perioada epidemiilor activau medici infecţionişti din SCMBCC.

Colaboratorii catedrei împreună cu medici au format un centru metodic pentru republică în problemele de diagnostic şi tratament a maladiilor infecţioase la copii. Au fost elaborate Protocoalele Naţionale şi Standardele de tratament a maladiilor infecţioase la copii. Pe parcursul anilor împreună cu colaboratorii catedrei, medicii Spitalului au publicat mai mult de 200 lucrări ştiinţifice pe cele mai actuale maladii infecţioase la copii: “Salmoneloza”, “Infecţia cu rotavirus”, “Mononucleoza infecţioasă”, “Infecţia meningococcică la copii”, “Infecţia cu citomegaloviruşi”, “Scarlatina la copil”, “Rugeola”, “BDA”, “HVB” etc. Multe lucrări ştiinţifice au fost publicate în afara republicii (la congresele infecţioniştilor din Rusia, Romania, Uzbechistan), în materialele OMS, etc.

Mai mult de 35 de ani medicii spitalului, colaboratorii catedrei de boli infecţioase la copii a USMF “N. Testemiţanu” acordă ajutor consultativ copiilor din republică pe linia aviaţiei sanitare – dna Galina Rusu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, alături de dumneaei activează  colaboratorii catedrei: Halitov Valentina,  doctor habilitat în medicină, consultant, Galeţchii Axenia doctor în medicină,conferenţiar universitar, Popovici Parascovia doctor în medicină, conferinciar  universitar, Ludmila Serbenco doctor în medicină, conferinciar universitar, Alexeev Tatiana doctor în medicină, asistent universitar, Juravliov Tatiana, asistent universitar, Sencu Nadejda, asistent universitar, Borisova Svetlana, laborant superior, Isac Svetlana, laborant.

Astăzi constatăm tot mai mult că avem nevoie de aprecierea şi valorificarea muncii noastre, de implicare la evaluarea şi luarea deciziilor ce se referă la domeniul nostru de activitate, de dezvoltarea tehnologiilor comunicaţionale. Avînd mulţi colaboratori care activează decenii la rînd prelungim să respectăm tradiţiile acestiu colectiv, să ne îndeplinim cu demnitate şi strădunţă obligaţiunile, să fim optimişti şi să facem tot posibilul pentru ocrotirea sănătăţii, florilor vieţii, viitorului nostru – copiii.

Vicedirector medical IMSP SCMBCC

M. Neaga