×
Meniu

Locuri vacante

Angajarea prin concurs a personalului medical

conform ordinului Ministerului SănătățiiMuncii și Protecției Sociale,  nr.139 din 15.10.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății”

 Lista funcțiilor vacante din cadrul IMSP SCMBCC la data de 01.01.2021

Nr. d/o Funcția vacantă Unități vacante
1 Medic infecționist UPU 2,0
2 Medic reanimatolog 2,0
3 Medic infecționist 2,0
4 Manager sistemul de management al calității 1,0
5 Medic dietetician 0,25
6 Medic ORL 0,25
7 Farmacolog clinician 0,5
8 Asistent medical UPU 3
9 Asistent medical reanimare 2
10 Asistent medical 5
11 Infermieră 19
12 Bufetieră 2


Cerințele postului (MEDIC):

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, secția resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului  (medic):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;

Cerințele postului  (asistent medical):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii medii de specialitate, profesionale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;