×
Meniu

Locuri vacanteCOMISIA DE CONCURS

Subsemnatul ILICA CONSTANTIN

Cu respect,
Prin prezenta,Vă comunicăm că, conform rezultalelor obținute la Interviu al Concursului pentru ocuparea postului vacant de medic reanimatolog în secția reanimare, Dvs. ați promovat concursul cu „a” Puncte.

Secretararul Comisiei de concurs Titica Larisa te. 022 73 70 20 e-mal: scmbccQÎms.md

Data: 15.07.2021

IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII


ANUNȚ

Rezultatele concursului de selectare a personalului medical

Persoanele învingătoare sunt invitate să se adreseze la Direcția resurse umane pentru a stabili data angajării în funcție.

nr.

d/o

Numele, prenumele Invinător al concursului la funcția de Subdiviziunea
1. Lica Constantin medic reanimatolo reanimare

Secretarul comisiei:


Angajarea prin concurs a personalului medical

conform ordinului Ministerului SănătățiiMuncii și Protecției Sociale,  nr.139 din 15.10.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății”

 Lista funcțiilor vacante din cadrul IMSP SCMBCC la data de 01.01.2021

Nr. d/o Funcția vacantă Unități vacante
1 Medic infecționist UPU 2,0
2 Medic reanimatolog 2,0
3 Medic infecționist 2,0
4 Manager sistemul de management al calității 1,0
5 Medic dietetician 0,25
6 Medic ORL 0,25
7 Farmacolog clinician 0,5
8 Asistent medical UPU 3
9 Asistent medical reanimare 2
10 Asistent medical 5
11 Infermieră 19
12 Bufetieră 2


Cerințele postului (MEDIC):

În vederea participării la concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, secția resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializări, categoria de calificare;
 • Copie carnet de muncă;
 • Certificatul medical, forma 086-e;
 • Cazier juridic sau declarație pe propria răspundere precum că nu există antecedente penale;
 • 2 fotografii 3×4.

Cerințele postului  (medic):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii universitare şi postuniversitare medicale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;
 • Cunoaşterea cadrului legislativ şi normativ din domeniul ocrotirii sănătăţii;

Cerințele postului  (asistent medical):

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii medii de specialitate, profesionale;
 • Deţinerea categoriei de calificare în domeniu constituie un avantaj;
 • Vechimea în muncă în domeniul  3-5 ani;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Reputaţie ireproşabilă, spirit de echipă;
 • Cunoașterea calculatorului;